Carta delle invarianti tav 2

Carta delle Invarianti Tav 2